Põlluraamat Pro kasutusjuhend

 
Sissejuhatus

Põlluraamatu pidamimine arvutis käesoleva programmi abil erineb mõneti tavapärasest viisist (kus iga põllu kohta on üksainus tehtud tööde ja kasutatud materjalide tabel). Esiteks, kõik püsiandmed (n. tööde ja materjalide nimed ja nende omadused, materjalide liigid jne.) hoitakse omaette tabelites. Teiseks, teostatud tööd ja kasutatud materjalid asuvad eraldi tabelites, kusjuures konkreetse tööga seotud materjale näeme siis kui oleme eelnevalt vajutanud tehtud tööde tabelis selle töö rea peale. Erinevalt lihtsast (soovituslikust) põlluraamatu vormist võimaldab käesolev arvutiprogramm pidada ka kulude arvestust, st. igale materjalile ja tööle saab soovi korral määrata hinna. Hindade sisestamine on vabatahtlik. Oluline on märkida, et programmist saadav põlluraamatu väljatrükk vastab igati ametliku põlluraamatu vormile.

Eelpool toodud erinevused muidugi ei tähenda seda, et arvutiga oleks põlluraamatu pidamine keerulisem- vastupidi, arvutiprogramm võimaldab asju korraldada ratsionaalsemalt kui lihtne paber ja pliiats või Exceli tabel. Arvutiprogrammis on andmete hoidmine, sisestamine, ja kasutamine hoolega läbi mõeldud, et põlluraamatu pidamine oleks mugav, võtaks vähe aega ja pakuks maksimaalselt majanduslikku lisainfot päringute ja väljatrükkide näol. Arvutiga põlluraamatu pidamisel tuleb lihtsalt järgida allpool toodud juhiseid.


Andmete hoidmise põhimõtted

Programmis on kasutusel kahte sorti andmetabelid (menüü valik "Andmed"):

1)      püsiandmete tabelid:
põllud, tööd, kultuurid, mineraalväetised, orgaanilised väetised,
muud materjalid, materjalide liigid, töötajad

2)      jooksevandmete tabelid:
põllul tehtud tööd, konkreetse tööga seotud materjalid, mullaproovid, maaparandus, kultuuride kasutus põllul, põllule planeeritud orgaaniline väetis,
põllule planeeritud mineraalväetis, põlluraamatu täitmise register (st. täitjad)

Püsiandmete tabelid on sisuliselt nimekirjad, kus iga tabeli rida sisaldab ka muud asjakohast infot (n. ühik, hind, jne.). Püsiandmeid tuleb sisestada harva- siis kui programm kasutusele võetakse ja hiljem kui tuleb juurde uus põld, töö, materjal, materjali liik, isik jne. Programmi kasutamise teeb mugavaks asjaolu, et enamlevinud tööd, kultuurid, materjalid ja materjalide liigid ja orgaanilised väetised on juba eelnevalt programmi sisestatud. Teil tuleb vaid veenduda kas on vaja ehk midagi lisada. Samuti tuleb muidugi sisestada põldude ja töötajate andmed (demoversioonis kasutatud põldude ja isikute nimed tuleb lihtsalt ära muuta). Hindade kasutamine pole kohustuslik, küll aga soovitatav, sest see võimaldab teil saada kerge vaevaga olulist infot põllumajandusliku majapidamise kasumlikkuse kohta.

Jooksevandmete tabelites kasutatakse omakorda püsiandmete tabelites kirjeldatud infot. Sellisteks tabeliteks on näiteks teostatud tööde ja kasutatud materjalide tabelid mis paiknevad ekraanivormil "Põldude kasutus hooajal". Näiteks kui tahame sisestada põllule järjekordse teostatud töö, siis on võimalik selle nimetus juba valida olemasolevast nimekirjast, st. sisestamine on kiire ja välistatud on eksimise võimalus- töö on alati sama nimega ning hiljem on võimalik teostada statistilisi päringuid ja muid väljatrükke.


Ekraanivormid

Programmis kasutatavad andmete tabelid pole lihtsalt tabelid vaid nad paiknevad omaette ekraanivormidel. Kõikide ekraanivormide toimimise üldpõhimtted on samad: normaalselt on tabelites paiknevad andmed ainult vaadatavad- seda ettevaatuse mõttes, et juhuslikult midagi valeks ei muudetaks. Ekraanivormidel on ka nupp muutmise ja lisamise režiimi minemiseks. Kui vajutada n. nuppu "Muuda", siis edasi on võimalik vajutada ka nuppu "Lisa". Kui andmete muudatused ja/või lisamised on tehtud, tuleb vajutada vormil nuppu "Salvesta". Osadel ekraanivormidel on võimalik muutmise režiimis vajutada ka nuppu "Tühista". Sõltuvalt ekraanivormi kasutuse eesmärgist võib vormil leiduda ka muid nuppe mingi konkreetse tegevuse (n. aruande trükk) teostamiseks. Paljudel nuppudel on ka nn. kiirklahvid klaviatuurilt kasutamiseks vt. jaotist "Kiirklahvide kasutamine".


Programmi menüüd

Ekraani ülaservas paikneval menüüribal on neli peamist valikut: Üldine, Andmed, Väljatrükid, Muu. Alljärgnevalt on valikute sisu lahtiseletatud:

 • Üldine sisaldab järgmisi valikuid:
  • Seaded: saagiaasta määramine, otsingute ja väljatrükkide jaoks kitsendava ajaperioodi määramine
  • Firma andmed: Põlluraamatu esilehele trükitavad andmed
  • Varukoopia: andmete säilitamine/taastamine kas mälupulgale, disketile (mitte CD) või arvuti kõvakettale. Vana koopiat üle ei kirjutata.
  • Väljumine
 • Andmed sisaldab järgmisi valikuid:
  • Põldude kasutus hooajal:  Põlluraamatu peamine ekraanivorm, kuhu sisestatakse hooajal iga põlluga seonduvad  andmed  ja tegemised. Siin saab täpsustada põllu andmeid kui need on käesoleval hooajal muutunud, saab sisestada põllu kaardi, saab planeerida kasvatatava kultuuri jaoks väetiste vajaduse, saab sisestada põllul tehtud tööd ja kasutatud materjalid, mullaproovide andmed
  • Põldude nimekiri:  Siin saab sisestada põldude püsiandmed, mis aastast aastasse samaks jäävad
  • Põldude kasutuselevõtt:  Siin saab iga saagiaasta jaoks valida, missugused põllud kasutusel on
  • Kultuurid:  Mõeldud peamiselt vaatamiseks, kultuure juurde lisada pole võimalik
  • Kultuuride sordid: Siia sisestatakse konkreetsed sordid
  • Kultuuride väetisenormid: siin saate ise erinevate kultuuride väetise norme muuta vastavalt oma vajadustele. Osa norme on täidetud Jäneda metoodilise materjali alusel. NB! iga kultuuri kohta on siin mitu rida. iga rida vastab teatud saagikusele- iga soovitud saagikusega seonduvad seega erinevad väetisenormid.
  • Org. väetised:  Siin on kirjeldatud enamik orgaanilisi väetisi, ise saab muuta ja lisada.
  • Min. väetised:  Siia saab ise lisada kasutatavad mineraalväetised
  • Muud materjalid:  Siin on kirjeldatud need materjalid mis pole ei väetised ega kultuuriliigid. Siia sisestatakse n. konkreetsed herbitsiidide margid, jne.
  •  Materjalide liigid:  Siia kuuluvad kõik muud materjalide liigid v.a. "orgaaniline väetis", "mineraalväetis", sest need materjalid on ju eraldi tabelites ja vastavad nimetused on automaatselt olemas! Siia võib vabalt uusi liike juurde teha nii nagu aruandluses vaja.
  • Tööd:  Siin on kasutatavate tööde nimekiri; saab ise täiendada
  • Mullaproovid:  Siin saab näha ja sisestada kõigi põldude mullaproovi andmeid. Kõikide põldude andmed on näha üles tabelis. Toetatavad mullaproovi meetodid on Mehlich III (Saku labor) st. "Meh3",  "AL" või "DL". Mullaproove saab iga põllu jaoks eraldi sisestada/vaadata ka valides menüüst "Põldude kasutus hooajal". NB!  PRIA toetuste taotlemisel aktsepteeritakse siiski ainult Melich III meetodil tehtud mullaproove. AL ja DL on jäänud ajaloolistel põhjustel- kui kellegil on varasemast ajast proove, aga uusi pole teinud. Huumuse sisalduse asemel pakub Saku labor nüüd orgaanilise süsiniku sisaldust. Sisestada tohib nii ühe kui teise. Kui on sisestatud mõlemad, siis programm arvestab väetise tarvet org. süsiniku järgi.
  • MaaparandusSiin saab näha ja sisestada kõigi põldude maaparanduslikke töid
  • TöötajadSiin saab sisestada töötajate püsiandmed
  • Põlluraamtu kasutamineSiia saab märkida kes ettevõtte töötajatest põlluraamatut täidab. Nõutav on vähemalt üks sissekanne hooaja kohta.
 • Väljatrükid sisaldab järgmisi valikuid:
  • Kogu ametliku põlluraamatu trükk: trükitakse automaatselt printerile või siis interaktiivselt (saab valida kas antud leht trükkida või vahele jätta)
  • Põlluraamtu esilehtTootja andmeid sisaldava tiitellehe trükkimine
  • Põldude nimekiri:  Trükitakse välja ja lisatakse peale põlluraamatu täitjate nimekirja
  • Väetusplaan:  Väetiste kasutus hooajal. Väljatrükk on PRIA keskkonnasõbraliku toetuse taotlejatele kohustuslik
  • Põlluraamatu sissekandedPõlluraamatu täitjate nimekiri. Trükitakse välja ja lisatakse peale tiitellehte.
  • Teostatud tööd (statistilised väljatrükid, ei ole kohustuslikud)
   • Töötajate tööd perioodil
   • Tööde kogus ja maksumus
   • Tööd perioodil tööde lõikes
   • Taimekaitsetööd materjalide lõikes
   • Taimekaitsetööd põldude lõikes
   • Põldudele antud väetised saagiaastal
  • Planeeritud tööd e. teostamata (ei ole kohustuslikud)
   • Töötajate tööd saagiaastal
   • Tööde kogus ja maksumus
   • Tööd saagiaastal tööde lõikes
   • Taimekaitsetööd materjalide lõikes
   • Taimekaitsetööd põldude lõikes
  • Kasutatud materjalid saagiaastal: (statistiline)
  • Külvatud kultuuride pindala: (statistiline)
  • Külvatud kultuuride põldude loeteluga: (statistiline)
  • Planeeritud kultuuride pindala: (statistiline)
  • Põllud ja planeeritud kultuurid
  • Planeeritud kult. ja põllud grupeerituna kultuuri järgi
  • Väetiste tellimisleht
  • Orgaanilise väetise kogused põldudele: hea ülevaade kuhu ja kui palju vedada
  • Mineraalväetiste kogused põldudele: väetise saab põldude äärde valmis vedada
  • Saak hooajal: Statistiline väljatrükk (statistiline)
  • Kultuuride tulusus põldude ja kultuuride lõikes (statistiline)
  • PRIA viljavahelduse plaani vorm MT60A (täidetud kujul)
 • Muu sisaldab järgmisi valikuid:
  • Info:  kontaktandmed
  • Andmete korrastamine: Võib abi olla, kui tundub, et programm käitub "imelikult", n. voolukatkestuse tagajärjel
  • Programmi litsentseerimine
  • Põlluandmete import Excelist
  • Mullaproovide import Excelist

Ettevalmistus kasutamiseks

Kui teie arvutil on väiksem ekraan ja resolutsioon e. punktitihedus on 1024x768 (väiksemaid resolutsioone ei toetata), siis suuremad Põlluraamatu ekraanivormid ei mahu ekraanile hästi ära- alumised nupud ei paista. Seetõttu on vaja ära kaotada ekraani all olev riba kus tavaliselt kuvatakse teile hetkel avatud arvutiprogrammid. Täpsemalt öeldes, on võimalik teha nii, et riba ilmub automaatselt siis kui teda tarvis läheb, n. kui kasutaja viib hiirega kursori (st. nooleke mida saate hiirega liigutada) ekraani alla serva.

Tegutsege nüüd järgmiselt:  viige kursor eelpool mainitud ribale ekraani alumises servas. Leidke ribal n.ö. vaba pind (mis ei oleks mõni arvutiprogrammi ikoon). Olles kursoriga sellisel vabal pinnal vajutage paremale hiire klahvile. Avanenud menüüst valige "Properties" (st. klõpsake sellele sõnale vasaku hiireklahviga). Avanenud aknas leidke "Auto-hide the taskbar" ja klõpsake hiire vasaku klahviga selle ees asuvasse ruudukesse. Sinna peab tekkima "linnuke". Seejärel vajutage samas aknas "Apply" ning seejärel "OK". Ongi kõik. Ekraani all olev riba peaks nüüd ära kaduma (siis kindlasti kui ekraani vabal taustapinnal kuhugi hiirega klõpsate).


Programmi käivitamine

Vajutada ekraanil kartoteegi ikoonile (kiri ‘Põlluraamat Pro’ või ‘Põlluraamat Pro Demo’ )

Andmete sisestamine

Püsiandmete sisestamine
Kõigepealt tuleb sisestada töös vajaminevad püsiandmed. Alustada võiks näiteks põldude andmete sisestamisest. Kui ekraanil on parasjagu lahti mingi muu vorm, siis sulgeme selle vajutades vormil nuppu "Lõpeta". Seejärel valime menüüst "Põldude nimekiri". Põllunumbrite kirjutamisel järgida kirjapilti 001, 002, ..., 010, 011, 012, ..., 101, 102,  jne., st esimesed positsioonid peavad olema nullidega täidetud, muidu ei paikne põllud õiges järjestuses. Nullide arv sõltub sellest mitme kohaline on põllu number. Ühekohalise numbri puhul on ees kaks nulli, kahekohalise numbri puhul üks null.  Põllunumbrite suurenedes jääb nulle ees vähemaks, n. kolmekohaliste põllunumbrite korral puuduvad need hoopis. Kui teil on põlde alla saja, siis piisab kui kirjutate ühe nulli numbri ette. Põllunumber võib sisaldada ka muid sümboleid (n. punkt, kriips ja tähed). Mulla lõimise sisestamisel püüdke olla nii täpne kui saate - sellest sõltub väetisetarbe arvutuste täpsus. Kui valite mineraalmuld, siis arvutused pole nii täpsed.  NB! põlluandmeid on võimalik importida ka exceli failist (vt. alajaotis "Põlluandmete import exceli tabelist")  ja  e-PRIA-st.

 Kui põldude andmed on sisestatud, vaatame üle ja vajaduse korral täiendame tööde, orgaaniliste väetiste, mineraalväetiste, ja muude materjalide tabelid (soovitav on täita ära materjali norm, siis saab programm edaspidi põllu suuruse järgi teile pakkuda materjali üldkoguse; võite teha ka mitu materjali kirjet erinevate normidega). Seejärel sisestame ettevõtte töötajate nimed.

Püsiandmete korralik täitmine tagab edaspidi sujuva põlluraamatu jooksevandmete tabelite (st. tehtud tööde ja kasutatud materjalide tabelite, jt.) täitmise. Näiteks kui hakkate sisestama põllul kasutatud materjali on teil vastav matrejal juba valikute nimekirjas olemas ja pole vaja sisestamist uue materjali lisamiseks katkestada.

Seega töötamisel  on soovitav kasutada “ennetamise taktikat” st. kui teate juba näiteks, et põllul on teostatud uut liiki töö või kui kasutatud on seni esinemata materjali, siis alustage uue töö või materjali sisestamisest ja alles seejärel asuge teostatud tööde ja kasutatud materjalide tabeleid täitma, sest siis on teil uus töö/materjal juba sisestamise ajal rippvalikutest võtta.

Kui sisestamise käigus ilmneb ikkagi, et puuduvad mingid lähteandmed (n. materjal, töö, vms.), siis ei ole võimalik enne andmete sisestamist jatkata kuni puuduvad andmed on algtabelitesse sisestatud. Seega tuleb käsilolev tegevus salvestada ning peale puuduvate andmete lisamist uuesti jätkata pooleli jäänud sisestamistegevust. NB! Lähteandmete lisamisel veenduge, et antud asi (n. materjal) juba ei eksisteeri. Kontrollige samuti et n. materjali ei sisestataks erinevate nimedega.

Siinkohal on lugejal ilmselt juba tekkinud küsimus miks ei saa  teatud andmeid “käigupealt” jooksevandmete tabelitesse sisestada, n.  teostatud tööde tabelit täites rippmenüüs puuduvat nimetust koheselt sisse toksida?

Vastus on lihtme: enamasti on kasulikke andmeid rohkem kui ainult nimetus (n. ühik, hind, jne) - seega ei piisa ainult ühest väljast, vaja on kasutada spetsiaalset püsiandmete tabelit, pealegi kõik info ei mahuks niikuinii korraga ekraanile. Seepärast ongi lähteandmeid parem hoida eraldi tabelites ja jooksevandmete tabelite rippvalikutes näidata vaid nimetusi- programm teab automaatselt, et selle või tolle nimetusega seonduvad püsiandmete tabeli real kirjeldatud andmed (ühik, hind, NPK kogused vms.). Näiteks teab siis programm juba kui palju antud materjal (n. lehmasõnnik) sisaldab lämmastikku, fosforit ja kaaliumi ning saab automaatselt  arvutada ühele hektarile antud toimeaine koguse.

Peale selle, eelnevalt sisestatud nimetuste kasutamine tagab, et põlluraamatusse sisestatud nimetused oleksid alati ühesugused- st. et kirjapilt oleks iga kord ühene. See on oluline, kuna siis me saame hiljem teostada mitmesuguseid päringuid soovitud nimetuste järgi.

Põldude kasutuselevõtt hooajaks
NB! Enne kui saab asuda jooksevandmete sisestamisele, tuleb põllud igal aastal kasutusele võtta. Selleks tuleb avada ekraanivorm "Põldude kasutuselevõtt" ja sisestada esmalt sobiv saagiaasta ning seejärel valida paremal asuvasse nimekirja soovitavad põllud vajutades vormil olevaid nuppe "Lisa kõik" või "Lisa üks". Mugav on algul valida kõik põllud ja siis eemaldada mittevajalikud põllud vajutades "Eemalda üks".

Jooksevandmete sisestamine
Kui püsiandmed on sisestatud ja põllud on käesolevaks hooajaks kasutusele võetud, saab hakata sisestama jooksavid andmeid. Avame ekraanivormi "Põldude kasutus hooajal". Iga põllu kohta saame sisestada
kuupäeva, teostatud töö nimetuse (valime olemasolevate valikute hulgast) ja teostaja nime, töö koguse. Programm omakorda arvutab automaatselt töö kogu maksumuse sõltuvalt kogusest. Kui meil põllul tehtud töö on sisestatud, lubab programm meil sisestada ka vastava töö juurde kuuluva(d) materjali(d), kui neid on. Kasutatud materjalide jaoks on eraldi tabel. Kui mingi põllul teostatud tööle vastav  rida valida (e. aktiveerida), siis kasutatud materjalide tabelis näeme just tolle tööga seotud materjale. Kui liigume uuele reale tehtud tööde tabelis, siis kasutatud materjalide tabelis näeme vastavalt juba uusi, selle tööga seotud materjale jne.

Uue saagiaasta planeerimine
Põlluraamatu "tooriku" saate kiiresti valmis kasutades nn. agrotehnilisi komplekte. Planeeritavaid kultuure, materjale, tehtavaid töid, kasutatavaid materjale ei pea ükshaaval nürilt sisse kandma, vaid põldudele saate määrata erinevaid komplekte vastavalt oma suvale. Sisuliselt saate algul valmis plaani ja siis saate hakata järgima selle täitmist, näiteks panete edaspidi tehtud töö taha "linnukese". Plaani järgi saab tellida n. väetised jm. materjalid. Vt. jaotis "Agrotehnilised komplektid". Muidugi saab sellisel meetodil ka põlluraamatu tagantjärele kergema vaevaga täidetud.


Põldude import ePRIA-st

Kui teil on tehtud  toetuse taotlus ePRIAs, siis on võimalik sealt eksportida põldude
andmed. NB! E-prias salvestada tuleks "gpx" formaadis. Nüüd on teil arvutis "zip" laiendiga arhiivifail,
mis sisaldab "gpx" põlluandmete faili. Paremini on andmete laadimine õnnestunud kasutades
"Firefox" brauserit, peab vaatama nn. "popup" aknad oleks brauseris lubatud.
Küsimuste korral võiksite pöörduda otse PRIA kasutajatoe poole.
 
Põlluraamatu programmis täiendatud/muudetud põlluandmete tagasi ePRIA-sse eksportimisel
(n. et edaspidi toetuse avaldus esitada) on vajalik nn. "shp" fail, mille saate samuti ePRIA-st maha salvestada.
Nii et kui asute ePRIA-s põlluandmete eksporti tegema oleks mõtekas salvastada andmed nii
"gpx" kui ka "shp" formaadis. Vaadake ainult et salvestamisel nimed saaksid erinevad.

NB! Valige põlluraamatus saagiaastaks aktuaalne, st. veel täitmata saagiaasta n. "2016".
Import kirjutab andmed üle, seetõttu kui valida vale (varasem saagiaasta), siis rikutakse andmed ära.
Kasulik on teha enne andmete varukoopia.

Põldude importimiseks valige Põlluraamatu programmi menüüs "Muu" ja sealt "Põlluandmete
import ePRIA-st". Püüdke üles leida ePria-st allalaaditud fail.

Impordi eelduseks on et Pria kultuurinimed ja programmi kultuuri nimed oleks samad.
Kui programm ei leia vastavust, siis hoiatatakse impordi käigus. Sel juhul võib käsitsi
kultuuri nime põlluraamatu programmi kultuuride nimistus vastavalt kultuuri pika nime
parandada ja uuesti importida.

Impordi käigus valitud saagiaastal võetakse põllud juba kasutusele ja täidetakse ära
ka kultuur ning väetise vajadus.


Põldude eksport ePRIA jaoks

Põlluandmete eksport on kasulik siis kui olete käesoleva aasta põllud ja kultuurid põlluraamatu programmiga planeerinud ning soovite toetuse taotluse tegemist lihtsustada. 
Eksportida on võimalik järgmisi andmeid: põllu toetusega taotletav pindala, kultuur, kasutusõigus, otstarve, maakasutuse viis, maakasutuse tüüp, märkus, katastri number. 

Vajalik on, et põllud oleks vähemalt üks kord ePria-s sisestatud (kaardid ka joonistatud). Täpsemalt, ePRIA-s on vaja kõigepealt teha põlluandmete eksport "shp" formaadis (teenus "Minu põllud"). Jätke meelde kuhu te faili salvestate. Soovitav on faili nime muuta nii, et seal sisalduks sõna "shp".

Põldude andmete eksportimiseks valige Põlluraamatu programmi menüüs "Muu" ja sealt "Põlluandmete eksport ePRIA jaoks". Avaneval ekraanivormil täitke ära esimene väli e. üritage arvutis üles leida varem ePria-st allalaaditud SHP formaadis põlluandmete fail. Teises väljas on näha kuhu ja mis nimega salvestatakse uusi põlluandmeid sisaldav fail. Vaikimisi pakutakse C kettal asuvat kataloogi "arhiiv_polluraamat".

NB! eksporditakse vaid nende põldude andmed/kultuur millel on määratud ühtse pindala toetuse e. ÜPT märge (vorm "põldude kasutus hooajal", alaleht "Põllu andmed"). Eksporditakse põllud vastavalt hetkel valitud saagiaastale.

Nüüd saate alustada põlluandmete importi ePrias( teenus "Minu põllud").  Esmalt on vaja kustutada kõik senised põllud. Selleks märgistage põllud "linnukestega" (vajutades esimesele "linnukesele" märgistatakse kõik põllud automaatselt). Seejärel vajutage ePria ekraanivormil "Kustuta põld". Muretseda pole vaja, sest alati on võimalik taastada eelmise aasta taotluse põldude seis (vt. nupp ekraani ülal paremal).  Nüüd vajutage nuppu "Impordi põld". Avanevas dialoogaknas täitke ära imporditava faili väli, st. leidke arvutis üles eelnevalt põlluraamatu programmis salvestatud ekspordifail (ilmselt kataloogis "arhiiv_polluraamat", C kettal).

Põldudele määratud kultuuride eduka impordi eelduseks on see, et programmis olevate kultuuride pikk e. täielik nimetus vastaks ePrias kasutatavate nimedega. Üldjuhul peaks see automaatselt nii olema, v.a. kui just ePria-s pole juhtumisi vahepeal nime kirjapilti muudetud. Kui selgub siiski, et mõni kultuur jäi põlluga koos importimata, siis tuleb põlluraamatu programmis, vormil "Kultuurid" probleemse kultuuri täielik nimetus õigeks (ePriaga vastavaks) parandada ning põldude ekspordi/impordi protsess uuesti teha või siis lihtsalt sealsamas ePrias puuduvad kultuurid käsitsi määrata.


Põlluandmete import Exceli tabelist

Kui teil on varasemast ajast olemas Exceli tabel põldude andmetega, siis on teil mugav võimalus need andmed esmakordsel töö alustamisel põlluraamatu programmi üle kanda. Valige programmi menüüst jaotis "Muu" ning sealt "Põlluandmete import Excelist". Vajutage nuppu "Otsi" ja leidke arvuti kataloogidest sobiv Exceli fail. Seejärel täitke ära millistes Exceli tabeli veergudes asuvad põldude andmed - vaadake mis on tabeli veergude tähisteks (n. A, B, C, jne.).  Täitke ära niipalju kui teie tabelis andmeid on. Täidetud võiksid olla põllu nimetus, põllu number, pindala, massiivi number. Pindala peaks kindlasti olema täidetud, seda välja kontrollitakse andmete ületoomise käigus. Massiivinumbri veeru puhul saab valida kas teil number asub ühes veerus või asub massiivi number kõrvutiasetsevates exceli tabeli veergudes (ametliku põlluraamatu näidis). Viimasel juhul on oluline ära näidata missugusest veerust massiivinumber algab ja millises veerus lõppeb.  NB! Olge tähelepanelik veerutähiste sisestamisel! Kui veerud valesti sisestada (n. pindala tähise asemele midagi muud), siis programm annab ingliskeelse veateate. Sellisel juhul vajutage "Cancel" ja käivitage programm uuesti. Kui põldude nimekirja sattus vigaseid kirjeid, siis hiljem kustutage või parandage need. NB! tegelik exceli fail põlluandmetega peab olema suletud importimise tegevuse ajal, muidu andmete ületoomine ei õnnestu!

Mullaproovide import Exceli tabelist

Mullaproovide andmed on võimalik tellida exceli failina. Andmeid on võimalik automaatselt põlluraamatu programmi üle kanda. Valige programmi menüüst jaotis "Muu" ning sealt "Mullaproovide import Excelist". Vajutage nuppu "Otsi" ja leidke arvuti kataloogidest sobiv Exceli fail. Seejärel täitke ära millistes Exceli tabeli veergudes asuvad proovide andmed - vaadake mis on tabeli veergude tähisteks (n. A, B, C, jne.).  Täitke ära niipalju kui teie tabelis andmeid on. Täidetud peaks kindlasti olema põllu number.  NB! Olge tähelepanelik veerutähiste sisestamisel! Kui veerud valesti sisestada (n. põllu numbri tähise asemele midagi muud), siis programm annab ingliskeelse veateate. Sellisel juhul vajutage "Cancel" ja käivitage programm uuesti. NB! tegelik exceli fail andmetega peab olema suletud importimise tegevuse ajal, muidu andmete ületoomine ei õnnestu!


Ekraanivorm "Põldude kasutus hooajal"

Tehtud töö kopeerimine:  valige teid huvitava töö rida. Peale rea aktiveerimist tehtud tööde tabelis, näete, et vormil on aktiveerunud uus nupp "Kopeeri".  Vajutage seda. Nüüd näete, et vormil on aktiveerunud nupp "Kleebi". Valige nüüd mingi teine põld kuhu soovite töö ja vastavad materjalid kopeerida. Vajutage nuppu "Kleebi". Tehtud tööde tabelisse ilmub soovitud töö ja materjalide tabelisse vastavad materjalid kui neid oli. Nüüd võite soovi korral valida uue põllu kuhu jällegi see töö kleepida jne. Salvestada pole vahepeal vaja.


 Kustutamine andmetabelites

Kui soovite mingis tabelis (n. kasutatud materjalid)  rida kustutada siis kõigepealt peate loomulikult minema muudatuste reziimi, e. peate eelnevalt vajutama ekraanivormil nuppu 'Muuda'. Kui tähelepanelikult vaadata, siis märkate, et vasakule äärde ilmus tabelisse juurde  uus kitsas veerg. Leidke nüüd rida mida soovite kustutada ja vajutate hiirega selle rea ja kitsa veeru ristumispinktis olevasse ruudukesse. Kui ruuduke muutub mustaks, siis näitab see seda et antud rida on määratud kustutamisele.

Kui siiski mõtlesite ümber, et ei soovi rida kustutada, siis vajutage nüüd veelkord mustaks muutunud ruudukesele- nüüd muutub ruut normaalseks, st. must värv kaob ja rida (kirje) on taastatud (ei ole enam kustutamisele määratud). Lõpetuseks vajutage ekraanivormil nuppu 'Salvesta'. Kõik kustutamisele määratud read on nüüd kadunud.

Tavaliselt on võimalik läbi saada ka ilma kustutamist kasutamata- sobimatu kirje (andmete rea) saab kasutada uue kirje jaoks kui seda vastavalt muuta/parandada.

NB! enne kustutamisi tasuks hoolega kaaluda kas antud kirjet (e. rida tohib kustutada). See kehtib eriti algandmete tabelite kohta (põllud, materjalid, tööd, materjalide liigid, töötajad):  näiteks kindlasti ei tohi kustutada põldu kui selle põllu andmeid kasutatakse muudes tabelites n. tehtud tööd ja kasutatud materjalide tabelites. Niisamuti ei tohi kustutada töötajat, tööd või materjali kui mõni neist on kasutusel n. tehtud tööde/kasutatud materjalide tabelites. Veel näiteks kui töötaja lahkub teie firmast jäädavalt, siis programmist teda ära kustutada ikkagi ei tohi, sest tema senine tegevus peab ikkagi edasi kajastuma. Nii et ettevaatust kustutamisega. Kui olete kogemata midagi üleliia ära kustutanud, siis päästab teid ainult andmetest tehtud varukoopia.

NB!  Peale kustutamisi tehke enne programmist väljumist andmete korrastamine (vt. menüü "Muu").


Väetusplaan

Põlluraamatu peamisel ekraanivormil "Põldude kasutus hooajal" on alalehekülg "Kultuurid/väetamine".

Põllule tuleb valida vaid kultuur ja oodatav saagikus, programm teatab seejärel toitainete vajadused arvestades sealjuures ka eelkultuuri mõju ning mullaproovi andmeid. Kasutaja saab järgnevalt otsustada kui palju toitainete vajadusest katta orgaanilise väetisega ja kui palju mineraalväetistega. Soovitav on valida sellised väetised ja kogused, et NPK bilanss oleks nullis. Keskonnasõbraliku toetusega seotud tootjad peavad muidugi jälgima, et lubatud lämmastiku normi ei ületataks. Lõpuks on võimalik välja trükkida ka PRIA poolt nõutav põldude väetusplaani täidetud vorm (menüü "Väljatrükid").

Programmi versioonides kuni 2015 (k.a.) esines võimalus väetusplaani tuletamiseks tagantjärele- kui juba materjal (kultuur)  ning väetised on põllule määratud. Selleks otstarbeks on alalehel "Kultuurid/väetamine" nupp Täida autom."  Iga põllu kohta tuleb seda tegevust eraldi teha.

Alates 2016 a. versioonist on "Põldude kasutus hooajal" vormil materjalide sisestamise ajal võimalik märkida linnuke "Kanna väetusplaani", siis kantakse need materjalid kohe soovikorral väetusplaani - n. kui hooaega alustati ilma väetusplaani tegemata ja ei kasutata "agrotehnilisi komplekte").

Kultuure ise põllukultuuride tabelisse lisada ei saa, sest kultuuri väetise bilansi leidmine on hetkel programmi n.ö. jäigalt sisse "ehitatud". Samuti ei saa kultuure kustutada, neid saab kasutusest välja jätta kui põllukultuuride tabeli veerus "Kasutusel" võtta ära "linnuke".


Agrotehnilised komplektid

Väga kasulik võimalus on komplektide kandmine põldudele, see teeb esialgse põlluraamatu "tooriku" valmis tegemise kiireks ja mugavaks, sest planeeritavaid materjale, tehtavaid töid, kasutatavaid materjale ei pea ükshaaval nürilt sisse kandma. Sisuliselt saate algul valmis plaani ja siis saate hakata järgima selle täitmist, näiteks panete edaspidi tehtud töö taha "linnukese". Plaani järgi saab tellida n. väetised jm. materjalid.

Kõigepealt tuleb koostada komplekt töödest, materjalidest mida soovite põldudele kanda (menüüs "Agrotehnilised komplektid"). Lubatud on sisestada mitu materjali samaaegselt  (nagu mitu taimekaitsevahendit paagisegus, seemne ja väetise samal ajal külvamine jne). Komplekti tegemisel võib väetiste koguseid muuta ka väetise alamlehel - need  muudatused mõjuvad ka tööde ja materjalide leheküljele. Komplekte võib teha niipalju erinevaid kui soovite.

Seejärel pange komplekti koostamise vorm kinni ja avage "Komplektide määramine põldudele". Seal peaks näha olema saagiaastal kasutusel olevad põllud.  Nüüd saate valida, mis komplekti mingile põllule kannate. Kui  valite  "rakenda", siis  kantaksegi komplekti andmed valitud põldudele. Muudatusi saate hiljem teha käsitsi vastava põllu juures vormilt "Põldude kasutus hooajal". Nüüd pangegi see vorm kinni ja avage "Põldude kasutus hooajal" ja veenduge, et andmed said automaatselt sisse kantud. Kui järgmine kord valite teise komplekti antud põllu jaoks ja kordate komplektide sissekandmist, siis vaikimisi kirjutatakse senised andmed üle. Sellega peate olema tähelepanelik, eriti kui teil on käsitsi täidetud andmeid. Teil on siiski võimalik valida kas komplekti andmete sissekandmise korral teostatud tööd kirjutatakse üle või lisatakse juurde (vt. vastav valik). See võimaldab teil luua ja rakendada n.ö. osalisi komplekte - näiteks saate mitu tööd ja vastavad materjalid põldudele kanda ilma muid põllu sissekandeid mõjutamata.


Põllugruppide kasutamine

Kui põlde on palju, siis oleks mugav kitsendada põldude valimit millega korraga töötatakse. Gruppe võib luua suvalise kriteeriumi järgi, st. ise otsustate missugused põllud gruppi lisate. Gruppe võib olla suvaline arv. Mõistlik oleks teha grupid n. kultuuride järgi,  piirkondade järgi, jne.

Gruppide moodustamiseks valige menüüst "Andmed" ja sealt alt "Põllugrupid". Uue grupi tegemisaeks vajutage vormil nuppu "Uus grupp", seejärel sisestage grupile nimetus. See võib olla suvaline, aga piisavalt informatiivne. Seejärel asume põlde gruppi lisama. Vasakul näeme kõiki põldusid, paremal aga valitud e. juba gruppi lisatud põlde. Ühe põllu lisamiseks vajutage vasakus nimekirjas soovitud põllule, seejärel saate vajutada nuppu "Lisa üks". Põld ilmub valitud põldude hulka. Võib algul lisada ka kõik põllud ja  siis  mittevajalikud eemaldada vastavat nuppu vajutades. Kõige lõpuks vajutage "Salvesta". Võimalik on ka varem tehtud gruppe muuta. Selleks tuleb esmalt vajutada vormil "Muuda/Täienda" nuppu. Viimaks sulgege vorm vajutades "Lõpeta".

Kui grupid on olemas, siis nende kasutamiseks käivitage vorm "Põldude kasutus hooajal" (menüü "Andmed"). Vormil näete välja "Grupp", sealt saategi valida sobiva grupi. Seejärel saate valida soovitud põllu vasakul pool asetsevast põldude valikust. Valikus ilmuvad ainult grupi põllud. Kui soovite taas näha kõiki põlde, valige grupivalikust "---".

 Operatsioonid põldude grupiga. Ekraanivormil "Põldude kasutus hooajal" on võimalik kanda üks töö ja selle materjalid korraga kõigile grupi põldudele. Selleks valige põld, mis teid huvitab ning vajaduse korral sisestage töö ja  materjalid (kui neid on) või valige lihtsalt teid huvitava töö rida.  Peale rea aktiveerimist tehtud tööde tabelis, näete et vormil on aktiveerunud uus nupp "Kopeeri".  Vajutage seda.Nüüd näete, et vormil on aktiveerunud nupp "Grupikanne". Vajutage seda.
Nüüd muutub nupp taas "mitteaktiivseks". See näitab, et kanne grupi põldudele on sooritatud. Vajutage nuppu salvesta. Võite veenuda, et seni valitud olnud töö ja tema materjalid on  tõepoolest  kõigile  grupi põldudele kopeeritud.


Kiirklahvide kasutamine

Andmete sisestamine on mugavam ja kiirem, kui ei pea klaviatuuri ja hiirega vaheldumisi opereerima, st.  hea on kui kõik olulised tegevused saab klaviatuuri abiga sooritada. See eeldab muidugi teatavat klaviatuurikasutamise vilumust.

Kiirklahvidest rääkides peame silmas teatavate klaviatuurinuppude samaaegset vajutamist. Näiteks kirjapilt Ctrl + T  tähendab, et klahv "Ctrl" tuleb hoida allavajutatuna ning seejärel vajutada lisaks klahvi "T" ). Kiirklahvi kombinatsioonid eksisteerivad enamuses ekraanivormi nuppude jaoks, st. kombinatsiooni  vajutamine on samaväärne hiireklõpsuga vastaval ekraanivormi nupul. Vihje kiirklahvi kohta leiate ka ekraanivormi nupu nimetusest- kui mingi täht on allajoonitud, siis see täht koos "Ctrl" klahvi vajutusega aktiveeribki vastava ekraanivormi nupu. Erinevate ekraanivormide (ja nende alamlehekülgede) puhul võivad sama klahvikombinatsiooni tähendused olla erinevad. Kõik sõltub mis vorm ja lehekülg teil aktiveeritud on. Näiteks Ctrl + M lisab materjali, aga ka lisab ka mineraalväetise.

 Kiirklahvid ja nende tähendused:

       Ekraanivorm Põldude kasutus hooajal

       Ctrl + U                             sisenemine andmete muutmise reziimi
       Ctrl + R                             lisa rentija või  mullaproovide uus rida
       Ctrl + P                             vali põld
       Ctrl + G                             vali grupp
       Ctrl + T                              lisa töö
       Ctrl + M                             lisa materjal või lisa mineraalväetis
       Ctrl + K                             lisa kultuur
       Ctrl + O                             lisa orgaaniline väetis
       Ctrl + S                              salvesta
       Ctrl + L                              sulge ekraanivorm
       Ctrl + NoolParemale          järgmise põllu andmed
       Ctrl + NoolVasakule          eelmise põllu andmed
       Tühikukalhv                        tabeli ruudul olles avab rippvaliku, kui võimalik
       TAB                                   liigub järgmise asja (vormi andmeväli, tabeli veerg, nupp, jne) juurde
       SHIFT +  TAB                   liigub eelmise asja juurde ekraanivormil (SHIFT on klahv millega saab tavaliselt suuri/väikseid tähti)
       Ctrl + TAB                         liigub ühest tabelist teise (n. tabelid tehtud tööd ja kasut. materjal)
       Ctrl + SHIFT + TAB          liigub tagasi eelmisesse tabelisse
       NoolParemale                     kui aktiivne on vormi lehekülg, aga mitte veel vormi objektid (tabelid, nupud, ...), siis saab nii järgmise leheküljele
       NoolVasakule                     kui aktiivne on vormi lehekülg, aga mitte veel vormi objektid, siis saab nii eelmisele leheküljele


       Ülejäänud ekraanivormid

       Ctrl + U                             sisenemine andmete muutmise reziimi
       Ctrl + R                             lisa rentija või  mullaproovide uus rida
       Ctrl + S                             salvesta
       Ctrl + L                             sulge ekraanivorm


Töökiirust lisavad nipid

Rippvalikutes saab kiiresti leida vajaliku nimetuse kui trükime esimesed algustähed. Valiku kinnitamiseks vajutame TAB või ENTER. Kui kasutame kiirklahve, ei pea me spetsiaalselt aktiveerima ekraanivormil muutmise reziimi selleks, et  andmeid sisestama asuda- programm teeb seda meie eest. Näiteks teostatud töö lisamiseks piisab kui vajutada "Crtrl + T"


Põllukaartide lisamine

Põllukaardid saate PDF kujul laadida  e-PRIA-st. Programmi saab põllukaarte salvestada PDF, bitmap, jpg formaadis. Kui programmi kasutatakse kohalikus arvutivõrgus mitmes arvutis korraga (programmi võrguversioon), siis salvestage failiserveri kataloogi mis on kõigile kättesaadav.

Kui kaardid on arvutisse juba kord laaditud, siis avage põlluraamatu programmis ekraanivorm "Põldude kasutus hooajal". Seal leiate alalehehekülje "Kaart". Kaardi lehekülje saate valida kui vajutate sõnale "Kaart". Avanenud leheküljel valige pildi lisamiseks "Muuda" ning seejärel "Vali pilt". Avanevas dialoogaknas leidke põllukaardi pilt kataloogist kuhu olete selle eelnevalt salvestanud. Kui pilt on leitud ja ekraanil näha, vajutage "Salvesta".


Põlluraamatu ametliku vormi väljatrükk

Terviklik põlluraamat moodustub üksikutest väljatrükkidest, mis järjestatakse alljärgnevalt:
 1. Tiitelleht põllumajandustootja andmetega:  väljatrükk Põlluraamatu esileht
 2. Põlluraamatu täitjate nimekiri:  väljatrükk  Põlluraamatu sissekanded
 3. Põldude nimekiri: väljatrükk  Põldude nimekiri
 4. Põldudel teostatud tööd ja kasutatud materjalid: avada menüüst ekraanivorm "Põldude kasutus hooajal" ning valida ükshaaval kõik põllud, kusjuures iga põllu kohta trükkige välja teostatud tööde ja kasut. materjalide aruanne vajutades nuppu "Töö/mat.trükk"
 5. Keskonnasõbraliku tootmise toetuse taotlejad trükivad välja väetusplaani:  väljatrükk Väetusplaan (igale põllule peab olema eelnevalt määratud kultuur, vajaduse korral ka väetised v.t. ekraanivorm "Põldude kasutus hooajal", alalehekülg "Kultuurid/väetamine")
NB! Ametliku põlluraamatu saab ka korraga välja trükkida programmi menüüst "Väljatrükid"Ladu ja laoarvestuse võimalused

Tegemist on n.ö. klassikalise laoarvestusega, mis on otseselt põlluraamatuga integreeritud.  Nagu ikka, materjali saab lattu arvele võtta, saab osta, saab toodangut arvele võtta, müüa,  inventuuri (paranduse) kandeid tekitada.  Laoseisu kajastatakse kaalutud keskmise hinnaga. Kui sisseostu hinda on vaja  mingil põhjusel korrigeerida (n. sisestamise viga) , siis kõik hilisemad materjali kasutamised samuti korrigeeritakse. Sama kehtib ka koguste kohta.  Põlluraamatu vormil "Põldude kasutus hooajal" sisestatud kasutatud materjali kanded tekitavad kande laoliikumisse ja see omakorda kajastub laoseisus. Materjalide laoseisud tekivad automaatselt kui on toimunud materjali laoliikumine. Kui laoliikumise kande tüübiks on "Kasutamine", siis laoliikumise alalehel märkuse lahtris on näha põllu number, millele materjali kasutamise kanne tehti.

 Lao pidamist läbi põlluraamatu saab sisse/välja lülitada e. siis ladu on võimalik kasutada ka iseseisvalt või ladu üldse mitte kasutada (vt. menüü "Üldine" -> "Seaded").  Soovitav on algul materjalid lattu arvele võtta ja seejärel alustada põlluraamatu täitmisega. Kui kasutada põlluraamatu täitmisel "agrotehnilisi komplekte" siis põldudele automaatselt kantud materjalid kajastatakse ka laoliikumises.

NB! laoliikumises kajastuvad need materjalid millele vastava töö  staatus on "Teostatud" e. "linnuke" on pandud.

Ekraanivorm "Ladu" on käivitatav menüüst "Andmed". Vorm koosneb kahest alalehest "Laosies" ja "Laoliikumine". Laoseisu kuupäev on vaikimisi tänane kuupäev. Laoliikumiste lehel näidatavate kirjete hulka saab piirata valides sobiva ajalise perioodi. Täiendavalt saab kuvatavate kirjete hulka piirata kui valida filtrist soovitav "Materjali liik". Konkreetselt ühe materjali liikumisi saab vaadata siis kui aktiveerite laoseisu lehel ühe rea (hiireklõps vastaval real) ja seejärel valida laoliikumiste leht. Teile näidataksegi valitud materjali laoliikumisi etteantud ajaperioodil. Kirjete valikut on võimalik veelgi piirata valides filtris "Põhjus" sobiva variandi. Kui soovite taas mitme materjali laoliikumisi korraga näha, valige laoliikumise lehel "Kõik materjalid".  Samuti saate "Põhjus" filtris valida variandi "Kõik". Laoliikumiste lehel olles saate konkreetselt ühe materjali liikumisi vaadata ka siis kui aktiveerite ühe rea ja vajutate hiirega "Üks materjal".

Materjalide sisestamine toimub lao vormil alaleheküljel "laoliikumine" Soovitav on materjalide liigid filter  jätta "Kõik" ning valituks võiks olla "Kõik" materjalid. Muidu ei pruugi lisatud rida nähtavaks jääda. Vaikimisi on ladu kasutusel (vt. menüü "Üldine" -> "Seaded" )Üleminek täisversioonile

Kui soovite oma andmeid programmi sisse viia, siis kõige lihtsam on näidisandmed õigeks muuta, st. vajadust kustutamiseks otseselt pole.

Kui aga prooviversioon siiski sisaldab mittevajalikke andmeid n. teil on põlde vähem kui kolm, siis võite loomulikult mittevajaliku põllu kustutada. NB! kui põllu kustutate, siis kustuvad ka kõik põldudest sõltuvad andmed (n. tehtud tööde/kasutatud materjalide tabelis selle põlluga seotud kirjed). 


Varukoopia tegemine

On soovitav teha regulaarselt n. iga tööpäeva lõpul või siis kui lõpetasite suurema hulga andmete sisestamise. Varukoopiaid hoidke kindlas kohas, arvutist eraldi.

Varukoopiaid on põhimõtteliselt kahte liiki:
1) programmi täielik varukoopia, mis ühtlasi sisaldab kõigi kasutusel olevate ettevõtete andmete varukoopiat. Sellisest koopiast on lihtne kogu infosüsteemi taastada. Vajalik on teha vähemalt üks täielik varukoopia.

 2) Varukoopia ainult ühe firma andmetest, st. selle ettevõtte andmetest millega parasjagu töötate.
Varukoopia sisaldab ainult andmefaile, teisi olulisi programmifaile sinna ei lisata. Selline varukoopia on mahult väiksem (võtab ka vähem aega), samuti saab seda vajaduse korral e-maili teel saata. Kui ettevõtteid on kasutusel rohkem, on lihtsam teha regulaarselt täielikku varukoopiat.

Varukoopia tegemine:  valige menüü 'Üldine', alajaotus Varukoopia, sealt valida vastavalt oma soovile missugusele andmekandjale (C ketas e. arvuti kõvaketas, USB mälupulk) ja missugust liiki varukoopiat soovite.

Kord kuus või tihemini on soovitav võimaluse korral kirjutada salvestatud andmed  (kui andmed on muutunud) CD/DVD plaadile. Algul tehke varukoopia C kettale (varukoopia fail kirjutatakse kataloogi "arhiiv_polluraamat") ja seejärel arvutiga kaasas olevat CD/DVD plaadi kirjutamise tarkvara kasutades kopeerige varukoopia fail plaadile. Soovitav on kasutusele võtta vähemalt 3 erinevat CD plaati. Iga kord kirjutage (kopeerige) eri plaadile, siis on kindel, et teil on kindlasti mingi varukoopia kui ühe plaadiga  peaks midagi juhtuma.

Programmist väljumine

 Väljumiseks tuleb ülevalt menüüribalt „Üldine“ alt valida rippmenüüst „Väljumine“.

 ·        Eelnevalt tuleb veenduda, et sisestatud andmed ja muudatused tabelites oleksid salvestatud (s.t. kõik sisestamised ja muudatused oleksid lõpetatud nupule „Salvesta“ vajutusega).

 Programmi litsenseerimine

Litsenseerimiseks saatke programmi ID number, mille saate  kui  menüüst valida  Muu ja sealt Litsenseerimine.  Avanevas aknas kuvatakse ID number. ID numbrer on soovitav litsenseerimise vormilt e-maili sisse kopeerida:  selekteerige tekst ja vajutage klaviatuuril korraga klahve "Ctrl" ja "C"   ning seejärel e-maili aknas "Ctrl" ja "V".
NB! Põlluraamtu programmi  ärge vahepeal sulgege (kui litsenseerimise ekraanivorm sulgeda, siis järgmine kord avades on ID number juba uus ja saadetud kood enam ei kehti).  Seega  oodake vastus ära ja sisestage koodi välja. Ekraani serva võib põlluraamatu programmi ajutiselt  "minimeerida" küll (et samal ajal teiste programmidega töötada). Kui litsentsikood on sisestatud vajutage "Salvesta" ja seejärel väljuge korraks  programmist ning käivitage põlluraamatu programm uuesti ekraanil olevast ikoonist.- © Eero Ivask 2004 - 2017