Tutvustus

 


Arvutitarkvara Põlluraamat arendamisel on lähtutud eelkõige keskmise ja suure ettevõtte vajadustest. Kuna rohketest võimalustest hoolimata on kasutamine siiski lihtne ja loogiline, siis sobib programm tegelikult igas suuruses põllumajanduslikule majapidamisele. Programm lihtsustab oluliselt põllumajandusministri määrusega 9. aprillil 2003  kehtestatud põlluraamatu pidamist. Programm vastab igati määruses toodud nõudmistele ja võimaldab ametliku põlluraamatu väljatrükki ühe pdf failina.

Võimalik on sisestada põldude andmeid, põldudel teostatud töid, iga tööga seotud materjale, jne. NPK koguste arvutamine toimub seejuures automaatselt. Samuti aitab programm koostada põldude väetusplaani mullaproovide alusel. Keskonnasõbraliku tootmise toetuse taotlejatel on võimalik jälgida, et lubatud lämmastiku ja fosfori kogust ei ületataks. Välja saab trükkida PRIA poolt nõutava põldude väetiste kasutuse aruande. Võimalik on täidetud kujul välja trükkida viljavahelduse plaani vormi MT60A. Põlluandmeid, sh. kaarte saab programmi üle kanda ePRIA-st mis teeb töö alustamise mugavaks.

Põlluraamat Pro versioonis saab lisaks ametlikult nõutavatele aruannetele välja trükkida mitmesuguseid aruandeid perioodil kasvatatavate kultuuride, tehtud tööde ja kasutatud materjalide koguste ja maksumuste kohta, töötajate tehtud töö kohta, kultuuride tulususe kohta põldude lõikes, jne. Võimalik on eraldi arvestust pidada planeeritud ja tegelikult teostatud tööde kohta. Soovikorral saab pidada ka laoarvestust. Levinumate operatsioonide teostamisel on võimalik kasutada nn. kiirklahve, tänu millele on andmete sisestamine efektiivne ja mugav. Vajadusel saab samade andmetega töötada mitu kasutajat erinevatest arvutitest korraga ja on võimalik teha ühe programmiga ka mitme ettevõtte põlluraamatut ühes arvutis või arvutivõrgus. Olemas on ka veebirakendus eeskätt nutiseadmetele. Põlluraamat Pro tarkvaraga töötavad  mitmed konsulendid.

Programmi kasutamine on lihtne ega eelda mingeid erilisi teadmisi- piisab minimaalsest arvuti kasutamise kogemusest.

Nõudmised arvutile:  Windows 10/7/Mac

 Kontakt:
Eero Ivask 
Tel. 56 651645
E-mail: polluraamat@optipro.eeUudised


06.04.22

Arvutitarkvara ettevõtte masinapargi kütusekulu ja tööaja arvestamiseks.

Lahendus on mõeldud autode, traktorite ja teiste sõidukite kütusekulu ning juhtide tööaja arvestamiseks. Sisestada saab juhtide poolt teostatud tööd erinevate masinatega, töötundide arvu, kütusekulu, tankimised, jne. Tarkvara on välja töötatud põllumajandusettevõtte nõudmisi silmas pidades, kuid projekteerimisel on arvestatud ka autobaaside, logistikaettevõtete ja muude sõidukitega tegelevate firmade vajadusi. Tarkvara annab vastuse n. millistele projektidele, objektidele kui palju kütust kulub, kui suured on tööjõu kulud ehk annab hea ülevate erinevate projektide kasumlikkusest. Projektiks saab olla näiteks erinevate kultuuride kasvatamine. Merit Aktivasse saab eksportida kütusekulu andmed. Merit Palka saab eksportida palgakulu andmed. Aruandluse jaoks on kasutusel klassifikaatorid: osakond, projekt, kulukoht. Süsteem on mõeldud mitmele kasutajale ja töötamiseks üle interneti. Seega on lihtne n. ära siduda firma eraldi asuvad kontorid. Vajalik on Windows 10/7 olemasolu arvutis.


26.03.21

Mullaproovide import Saku exceli tabelist uuenes.


11.02.21

Väetisetarbe arvutus uuenes.

07.01.19

Põlluraamatu veebirakendus  mobiilseadmete jaoks. Toimib ka tavalises arvutis. Põhiline andmete sisestamine ja tööde planeerimine toimub põlluraamatu arvutiprogrammis, andmeid kasutada ja  töid teostatuks määrata saab üle interneti. Olemas on veebirakenduse demo. Huvi korral palun kontakteeruda e-maili teel.


29.01.18

PRIA veebikaart. Võimalus importida SHP formaadis põlluandmed, k.a. põdude piirid. Iga põllu juurde lisatekse automaatselt põllu pilt. Võimalus vaadata vastavat veebikaarti.


26.01.17

Uuenenud väetusplaani väljatrükid. Aruandeid on võimalik saata otse emaili-le. Parem ühilduvus windows 10-ga.

Põlluraamatu programmi 2017 aasta ja eelnevad  versioonid sobivad loomulikult ka käesoleva aasta (ning järgmiste aastate) põlluraamatu tegemiseks- vaja on ainult määrata seadistustes saagiaastaks õige saagiaasta. Igal aastal on vaja soovitavad põllud ka uuesti kasutusele võtta, või laadida vastav andmefail e-PRIA-st.  Kui te külvasite eelmisel sügisel talivilja, siis märkige saagiaastaks 2017.


05.04.16

Lisandunud on ladu ja laoarvestus. Põlluraamatusse kantud materjalid kajastuvad laoliikumises ja laoseisus. Põlluraamatu täitmine on muutunud lihtsamaks ja kiiremaks. Ekraanivormide suurus on nüüd muudetav. 


09.04.15

Tuulekaera tõrje meetmed võimalik sisestada põllu andmete lehele. Tuulekaera tõrje kava automaatne väljatrükk. Viljavahetuse plaani vormi MT60A väljatrükk on uuenenud. Uuenenud on varukoopia tegemine Windows 7/8 keskkonnas. Demo versiooni saate alla laadida rubriigist Prooviversioon.

19.02.15

Andmevahetus ePRIA-ga.  Võimalus soovitavate põldude andmed ePRIA-st põlluramatu programmi importida. Seda võib teha vastavalt vajadusele, korduvalt, e. siis kui ePRIA-s on andmeid muudetud. Kui ePRIA-s on kultuurid täidetud, siis kantakse ka need juba käesolevasse saagiaastasse (põld võetakse automaatselt kasutusele, samuti on  kultuuri väetise vajaduse numbrid värskendatud). Samuti on teil võimalik põldude andmed  programmist tagasi ePRIA-sse eksportida. See teeb toetuse taotluse esitamise mugavaks.

26.11.14

Põlluraamatu programmi saab kasutada ka Mac arvutitel kasutades "Parallels" tarkvara.


16.03.14

Põlluraamat 2014 Pro. Võimalus kõiki aruandeid salvestada PDF, RTF (vormindatud tekst), XLS (excel), HTML (internet) failina. Võimalik kogu saagiaasta põlluraamat trükkida ühte pdf faili. 

Programmi on võimalik kasutada ka üle interneti. Lihtsaim võimalus on installeerida põlluraamatu arvutisse vabalt saada olev "TeamViewer" tarkvara. Siis on teil võimalik oma arvutile (ja ühtlasi põlluraamatule) võimalik ligi pääseda suvalisest teisest arvutist üle interneti. Niiviisi saab eemalt töötada üks kasutaja korraga.

10.02.09

Põlluraamat 2009 Pro. Täiuslikum versioon keskmisele ja suurele ettevõttele või lihtsalt nõudlikumale kasutajale. Suurenenud on programmi kasutamise mugavus ja andmete sisestamise kiirus. Võimalik on kasutada nn. kiirklahve levinumate operatsioonide teostamisel (n. vajutades samaaegselt 'Ctrl' ja 'T' lisatakse uus töö). 

09.04.08

Põlluraamat 2008 Pro
  • Mullaproovide import excelist (Saku andmed)
  • Võimalus mikroelementide sisalduste kandmiseks põlluraamatusse (mullaproovide töölehele).
  • Agrotehniliste komplektide kopeerimise võimalus
  • Põldude gruppide moodustamine
  • Tööde sisestamine grupi kaupa. Mitmele põllule korraga üks töö ja materjal(id)
  • Grupikanded (töö ja selle materjalide kandmine mitmele põllule)
  • Tööde/materjalide kopeerimine ühelt põllult teistele
  • Andmete eksport tekstfaili (enamus väljatrükke)
  • Agrotehniliste komplektide tööde/materjalide lisamine põldudele (mitte ainult üle kirjutamine)


04.05.06

Põlluraamat 2006 versioon. Põhjalik kultuuride tulususe analüüs põldude lõikes ja materjalide kulu väljatrükid põldude kaupa.


09.08.04

Põldude väetusplaani koostamine. Põllule tuleb valida vaid kultuur ja oodatav saagikus, programm teatab seejärel toitainete vajadused arvestades sealjuures ka eelkultuuri mõju ja mullaproovi andmeid. Kasutaja saab järgnevalt otsustada kui palju toitainete vajadusest katta orgaanilise väetisega ja kui palju mineraalväetistega. Lõpuks on võimalik välja trükkida ka PRIA poolt nõutav põldude väetusplaani täidetud vorm.


06.04.04

Põlluraamat 2004 esimene versioon
© Eero Ivask 2004 - 2022