Kasutamise üldpõhimõtted

 


Kõigepealt tuleb sisestada töös vajaminevad lähteandmed e. püsiandmed:  põldude andmed, kontrollida kas on olemas vajalikud tööde ja materjalide andmed,  mineraalväetised. Soovitav on üle vaadata üldseadistused (menüü "Üldine") ja panna paika sobiv saagiaasta, otsimisvahemik ja märkida missuguseid toetusi soovitakse taotleda.

NB! Seejärel tuleb põllud igaks hooajaks eraldi kasutusele võtta (menüüs "Põldude kasutuselevõtt"). Valida soovitav saagiaasta. Ilma põhjuseta ei tohiks saagiaastal kord juba kasutusele võetud põlde eemaldada, sest siis võivad kaotsi minna põllule omistatud kultuurid (tuleb vajadusel uuesti panna).

Edasine töö käib peamiselt ekraanivormiga "Põldude kasutus hooajal", mis sisaldab järgnevaid alalehekülgi:

 • põllu andmed:  uuel hooajal täpsustatakse vajaduse korral iga põllu andmeid, näiteks võibolla muutus veidi põllu kontuur ja seega ka põllu pindala. NB! põllu eelmiste aastate andmed seejuures ei muutu
 • tehtud tööd ja kasutatud materjalid

  Esimeses tabelis on valitud põllul käesoleval saagiaastaga seotud tööd ja teises tabelis vastavalt iga tööga seotud materjalid, kui neid olemas on- seega valides esimeses tabelis mingi rea näeme teises tabelis vastavaid materjale. Valides tööde tabelis uue rea,  muutub vastavalt ka materjalide tabeli sisu. Soovides teha uusi põlluraamatu sissekandeid teostatud tööde kohta, peame kõigepealt vajutama ekraanivormil nuppu "Muuda/täienda" ning seejärel on meil võimalik vajutada "Lisa töö". Kui oleme ära täitnud töö andmed, saame sisestada sellele tööle vastavad materjalid vajutades nuppu "Lisa mat.", kusjuures tuleb jälgida, et tööde tabelis oleks vastav rida valitud. Iga vajutus nupule "Lisa mat." lisab ühe materjalide rea. Loomulikult võiks enne ühe materjali rea enne järgmise lisamist ära täita.

 • põllukultuuride kasutus ja väetamise planeerimine:

  Põllule tuleb valida kultuur ja oodatav saagikus, programm teatab seejärel toitainete vajadused arvestades sealjuures ka eelkultuuri mõju ning mullaproovi andmeid. Kasutaja saab järgnevalt otsustada kui palju toitainete vajadusest katta orgaanilise väetisega ja kui palju mineraalväetistega. Soovitav on valida sellised väetised ja kogused, et NPK bilanss oleks nullis. Keskonnasõbraliku toetusega seotud tootjad peavad muidugi jälgima, et lubatud lämmastiku normi ei ületataks. Lõpuks on võimalik välja trükkida ka PRIA poolt nõutav põldude väetusplaani täidetud vorm (menüü "Väljatrükid").

  Huvitav võimalus on väetusplaani tuletamine tagantjärele- kui juba materjal (kultuur)  ning väetised on põllule määratud. Selleks otstarbeks on alalehel "Kultuurid/väetamine" nupp Täida autom."  Iga põllu kohta tuleb seda tegevust eraldi teha.

 • mullaproovid:  neid võib sisestada ka eraldi spetsiaalselt ekraanivormilt "Mullaproovid" kus on näha kõikide põldude mullaproovid korraga
 • põllukaart:  saab lisada kõiki enamlevinud pildiformaate (jpg, bmp, gif)
 • programmi litsentseerimine: Kui otsustasite programmi litsentsi osta ja olete arve tasunud, siis valige menüüribalt "Muu"  ja sealt alt "Programmi litsenseerimine". Avanevas aknas täitke ära hektarite väli arvel näidatud mahus ja vajutage nn. enter klahvi (sisestuse kinnitus mida alati vajutatakse). Seepeale kuvatakse programmi id number, see saatke e-mailiga aadressil   polluraamat@hot.ee  Programmi ärge vahepeal kinni pange (litsentseerimise aknake las jääda samuti lahti), sest järgmine kord on id number juba uus! Programmi võite ajutiselt  ekraani serva minimeerida. Ühesõnaga- oodake ära e-mail koodnumbriga ja sisestage see vastavasse välja litsentseerimise aknas. Siis vajutage "Salvesta".  Ja väljuge programmist. Käivitage programm uuesti. Ja ongi kõik.


© Eero Ivask 2004, 2005